Vormingsmoment

voor begeleiders

Het vormingsmoment voor begeleiders is een opleiding van 3 uur met praktische tips om de kandidaat-bestuurder op een veilige en correcte manier te begeleiden bij het leren rijden. Tijdens deze opleiding krijg je tips en uitleg over de rol van de begeleider, wat wel en niet mag en hoe jullie het praktisch examen best voorbereiden. Daarnaast is er een opfrissing van de wegcode voorzien.

Het vormingsmoment is vanaf 1 maart 2024 verplicht voor alle begeleiders van kandidaat-bestuurders die kiezen voor het voorlopig rijbewijs met begeleider (M36 of M12).

Vanaf midden februari zal je je kunnen inschrijven voor het vormingsmoment via onze website.

Voorwaarden

  • Wanneer je als begeleider wil fungeren voor een kandidaat-bestuurder met een voorlopig rijbewijs (M36 of M12) moet je het vormingsmoment voor begeleiders volgen.
  • Iedere begeleider moet het vormingsmoment gevolgd hebben.
  • Eén van de begeleiders moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben.

Dit zal gecontroleerd worden door het examencentrum voor de start van het praktisch examen.

Je deelname aan het vormingsmoment blijft 10 jaar geldig, na deelname ontvang je van ons een attest. Je deelname wordt ook geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en je kan dit raadplegen in je burgerprofiel.

Volgde je het vormingsmoment voor begeleiders reeds toen het tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al verplicht was? Dan moet je het vormingsmoment niet meer opnieuw volgen. Op de dag van het examen moet je het papieren begeleidersattest dat je toen ontving wel kunnen voorleggen. Als je het vormingsmoment aan onze rijschool volgde kan je een duplicaat aanvragen.

Alle informatie over het vormingsmoment voor begeleiders kan je vinden op de website van het Departement Mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid.

Vormingsmoment

Je kan het vormingsmoment online volgen of klassikaal in één van onze vestigingen. Je kan je inschrijven via deze website.

De online-opleiding is een ‘live-opleiding’ (geen opname) via de computer op een op voorhand vastgelegd tijdstip. Je microfoon en camera moeten gedurende de volledige opleiding aan staan. Je kan tijdens de opleiding steeds vragen stellen aan de instructeur.

Voor zowel de klassikale opleiding als de online-opleiding moet je je aan- en afmelden op het platform van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De instructeur zal voor de start van de opleiding die nodige uitleg geven.

(De online-opleiding is voorlopig nog niet mogelijk)

Vormingsmoment In ons kantoor
€ 20
  • Opleiding in ons kantoor
  • Praktische tips voor de begeleider
Vormingsmoment Online
€ 20
  • (Digitale) online opleiding
  • Praktische tips voor de begeleider
  • Live opleiding