Nascholing vakbekwaamheid (Code 95)

Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen.
Concreet houdt deze regelgeving in dat iedere nieuwe professionele vrachtwagenchauffeur (vanaf 10 september 2009) en autobuschauffeur (vanaf 10 september 2008) naast het gewone rijbewijs ook een attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code 95 op het rijbewijs.

Als je kiest voor een rijbewijs met vakbekwaamheid categorie C of categorie D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding.
Voor chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs behaald hebben dienen geen basiskwalificatie via een rijopleiding te volgen. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen.
Dit attest van vakbekwaamheid dient dus om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing.  Zonder het attest van vakbekwaamheid of de code 95 is het rijbewijs niet langer geldig!

Moet iedere chauffeur voldoen aan de vakbekwaamheid?

De nascholing geldt voor alle beroepschauffeurs van de categorieën C, C1, CE, D, D1 en DE. Alle chauffeurs die beroepsmatig met een voertuig voor vracht- of personenvervoer rijden moeten dus elk jaar 1 dag nascholing (van 7 uur) volgen (of 5 nascholingen van telkens 7 uur in een periode van 5 jaar) om in regel te blijven.

Uitzonderingen

In principe is de vakbekwaamheid van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. De vereiste van vakbekwaamheid
is echter niet van toepassing op bestuurders:

 • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;

 • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de
  burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;

 • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog

 • niet in het verkeer zijn gebracht;

 • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;

 • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en
  personenvervoer voor privédoeleinden;

 • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Waar kan ik nascholingen voor de vakbekwaamheid volgen?

Voor het luik nascholing vakbekwaamheid werken wij samen met Transport Academy, een koepel van vooraanstaande rijscholen in Vlaanderen.

Transport Academy organiseert nascholingen gespreid over heel België. De open opleidingskalender van Transport Academy kan je raadplegen via de website.

Wens je meerdere medewerkers in te schrijven, neem dan contact op met Transport Academy en vraag naar de mogelijkheden voor incompany-sessies.