Maatregelen tegen verspreiding Corona

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om vanaf 16 maart 2020 ook opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten stellen. Deze maatregelen gelden minstens tot en met 19 april 2020.

Wanneer deze maatregelen worden opgeheven nemen we contact op met alle kandidaten om een nieuwe lesplanning op te stellen.

Onze kantoren zijn gedurende deze periode gesloten maar we blijven wel per mail bereikbaar voor vragen.

Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichtingen met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, wordt aan de betrokkenen een uitstel verleend. Meer informatie over de nieuwe termijnen kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Wij hopen op uw begrip!