Heropstart en bijkomende maatregelen

De rijscholen, GOCA (de examencentra), het departement mobiliteit en openbare werken en het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters hebben in overleg uniforme richtlijnen opgesteld voor een veilige heropstart van de rijopleidingen, de nascholingen en examinering. Vanaf maandag 11 mei zullen alle opleidingen aan onze rijschool gefaseerd opgestart worden onder voorbehoud van de
beslissing van de nationale veiligheidsraad.

We nemen bij deze heropstart naast de gekende maatregelen (physical distancing, handen wassen, ...) nog bijkomende maatregelen om de veiligheid van onze medewerkers en kandidaten te garanderen. Alle informatie over de heropstart, de bijkomende maatregelen en het eventuele uitstel kan je op deze pagina vinden.

We vragen aan alle kandidaten om deze pagina door te lezen en alle maatregelen strikt op te volgen.

Voor vragen kan je ons steeds telefonisch of per mail bereiken.

Gefaseerde heropstart

Opleidingen

 • Vanaf 11 mei worden alle praktische en theoretische lessen terug opgestart. We nemen contact op met alle kandidaten om een nieuwe lesplanning op te stellen.
 • Vanaf 27 mei starten we terug met het terugkommoment. We contacteren alle kandidaten om een nieuwe datum af te spreken.

Examens

 • Vanaf 18 mei organiseert Goca Vlaanderen terug theorie-examens (alle categorieën) en praktijkexamens voor de categorieën AM, A, C1, C, CE, D1, D1E, DE (bromfiets, motoren, vrachtwagens en bussen).
 • Eén week later, vanaf 25 mei, worden de praktijkexamens voor de categorieën B (personenwagens), BE (personenwagens met aanhangwagen) en G (landbouwvoertuigen) hervat.

Bijkomende maatregelen

Om de heropstart voor iedereen op een veilige manier te laten verlopen nemen we naast de gekende maatregelen (physical distancing, handen wassen, ...) volgende bijkomende maatregelen:

 • Deelnemers, lesgevers, baliemedewerkers en examinatoren worden verplicht om voor en na de opleiding of het examen, hun handen te ontsmetten.
 • Wanneer geen physical distancing van 1,5 meter kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht, zowel voor de cursist, de lesgever als voor de examinator. Dit is o.a. het geval in de voertuigen en dus van toepassing voor zowel rijlessen, praktijkopleidingen code 95, examens als terugkommomenten. De cursist moet zelf een mondmasker voorzien zo niet zal de opleiding of het examen niet kunnen doorgaan.
 • Er worden geen passagiers toegelaten in de lesvoertuigen. Enkel de deelnemer, de lesgever, de stagiair (kandidaat-lesgever of kandidaat- examinator) of eventuele tolk en de examinator mogen in het voertuig plaatsnemen.
 • Alle gebruikte voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • De gebruikte lokalen worden regelmatig en minstens na elke groepssessie verlucht.
 • De promillebrillen die worden gebruikt tijdens het terugkommoment worden na elk gebruik volledig ontsmet.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van materiaal of veiligheidskledij van de rijschool, het examencentrum of het opleidingscentrum (bv. balpennen, helm, veiligheidshandschoenen, oortjes, ...). De kandidaten moeten dit materiaal zelf voorzien, zo niet kan de les of het examen niet doorgaan.
 • In onze vestigingen en de examencentra is voldoende handgel en wegwerphanddoekjes voorzien zodat zowel deelnemers als medewerkers zeer regelmatig de handen en/of materialen kunnen ontsmetten.
 • Aan onze registratiebalies is een plexischerm geplaatst wanneer er geen fysische afscheiding is van minstens 1,5 meter.
 • Er kan enkel elektronisch of via overschrijving worden betaald (geen cashverrichtingen).

Uitstel

Door de lockdown worden sinds 16 maart geen lessen meer gegeven of examens afgenomen. Dit impliceert dat er een bijzonder grote inhaalbeweging moet worden gemaakt en dat duizenden afspraken moeten worden omgeboekt. Omdat in een aantal gevallen rekening moet worden gehouden met wettelijk voorziene termijnen waarin een opleiding moet worden gevolgd of een examen moet worden afgelegd, heeft Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, beslist om extra uitstel te verlenen. Concreet betekent dit dat:

Voor personen met een voorlopig rijbewijs en examens

 • Wanneer de geldigheid van je voorlopig rijbewijs vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch nog het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020. Je hoeft geen 6 uur verplichte praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is 01/05/2020 wanneer je voorlopig rijbewijs vervalt.
 • Dit is GEEN verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs! Hou er dus zeker rekening mee dat je niet meer mag oefenen op de openbare weg wanneer je voorlopig rijbewijs vervallen is. Met een vervallen voorlopig rijbewijs ben je bovendien niet verzekerd. De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de voorlopige rijbewijzen (voorlopig) tot 30/9/2020 bekrachtigt.
 • Het resultaat van het theorie-examen is drie jaar geldig. Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, mag je toch het praktijkexamen afleggen tot 31/12/2020, zonder eerst opnieuw te moeten slagen voor het theorie-examen.
 • Wanneer de geldigheid van je gevolgde lessen bij een erkende rijschool vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van deze lessen verlengd tot 31/12/2020.
 • Wanneer de geldigheid van je geslaagd examen op privéterrein vervalt tussen 16/3/2020 en 30/12/2020, wordt de geldigheid van dit examen verlengd tot 31/12/2020.
 • Wanneer je al een afspraak had gemaakt voor een examen dat door het examencentrum werd geannuleerd omwille van de opschorting, dan moet je voor deze afspraak geen retributiebijslag betalen.

Voor het terugkommoment

 • Als de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen, eindigt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt de termijn waarbinnen je het kunt volgen, verlengd tot 31/12/2020.
 • Indien je reeds uitstel had gevraagd voor het terugkommoment en die uitsteltermijn valt in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020, dan wordt die termijn verlengd tot 31/12/2020.
 • Als de periode waarin je het terugkommoment moest volgen vóór de noodmaatregelen viel (voor 16/3/2020) en je niet tijdig deelgenomen hebt, ontvang je een aanmaning. Dat betekent dat je een toeslag van 51 euro moet betalen en je nog twee maanden de tijd krijgt om het terugkommoment te volgen. Als de uiterste datum van die twee maanden in de periode van 16/3/2020 tot en met 31/7/2020 valt, dan krijg je nog de tijd tot 31/12/2020 om het terugkommoment te volgen. De toeslag van 51 euro moet je nog altijd betalen. Als je het terugkommoment niet volgt voor 31/12/2020, wordt een proces-verbaal opgesteld.

Voor vrachtwagen- en buschauffeurs (code 95)

 • Als de code 95 op je rijbewijs C(E) of D(E) vervalt in de periode van 16/3/2020 tot en met 29/9/2020 dan krijg je tijd tot 30/9/2020 om de nascholingen in het kader van de code 95 te volgen. De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid wordt dus tot 30/9/2020 verlengd.
 • De federale overheid publiceert eerstdaags een KB dat de verlenging van de code 95 op je rijbewijs voorlopig tot 30/9/2020 bekrachtigt.
 • De geldigheidsduur van het certificaat van de gevolgde nascholingen code 95, dat vervalt in de periode van 16/3/2020 tot en met 29/9/2020 wordt verlengd tot 30/9/2020. Een chauffeur moet namelijk verplicht over een periode van 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Door de opschorting van de lessen, lopen chauffeurs het risico om op die manier de certificaten die ze vijf jaar geleden hebben behaald, te zien vervallen. Door de verlenging van de geldigheidsduur krijgen ze de kans tot 30/9/2020 om zich bij te scholen.